Χωρίς κατηγορία

  • Category Archives : Χωρίς κατηγορία

Πολιτικές Ξενοδοχείου

Για κάθε κράτηση απαιτείται προκαταβολή έτσι ώστε αυτή να επιβεβαιωθεί. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει την προκαταβολή που έχει συμφωνήσει με το ξενοδοχείο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα της αποδέσμευσης του δωματίου Για ακυρώσεις έως 41 ημέρες πριν την άφιξη, δεν υφίσταται χρέωση ακυρωτικών Για ακυρώσεις μεταξύ 40-22 ημέρες